skip to main content
 手机捕鱼电玩城首页 » 房屋拆除

成都金牛万达广场a组团二手房拆除施工20191010-手机捕鱼电玩城

2019年10月10日 22:27:34358

成都金牛万达广场a组团二手房拆除施工结束,工程质量顺利验收通过。
拆除时间:2019年10月10日
拆除地点:成都金牛万达广场a组团
服务团队:成都战狼拆除
联系电话:181-1166-7616
施工内容:成都金牛万达广场拆除项目有轻钢龙骨隔断墙拆除;
                 厨房墙地砖拆除、橱柜拆除;卫生间墙地砖、洁具、防水层拆除。
                 拆除房间的通铺地板。
                 装修垃圾和建渣总计300多袋,已全部清运到了-2层临时垃圾堆放处。
                 卫生已经打扫干净,工程质量顺利验收通过。

拆除前:

拆除中:

拆除后: